Teràpia infantil i juvenil

A través de tècniques creatives i el joc terapèutic, es contribueix al desenvolupament del nen/a aprofitant la seva plasticitat, potenciant els seus recursos i preparant-lo per les següents etapes.

Amb el treball terapèutic per a joves, s’aconsegueix acompanyar a l’adolescent cap a la vida adulta, dotant-lo de responsabilitat i autonomia.

Com a pares, podreu entendre el comportament del vostre fill i quines són les seves necessitats, ell aprendrà a gestionar-se millor i aquests canvis milloraran el clima i les relacions a nivell familiar.