Teràpia familiar

Aquesta modalitat de teràpia té com a objectiu promoure un canvi global en el funcionament i la manera d’interaccionar d’una família, respectant els seus valors familiars i el moment del cicle vital en el que es troba cada membre.

És útil per resoldre situacions conflictives familiars, problemes amb les relacions i interaccions entre els membres, afrontament de situacions noves o complexes, canvis d’etapa en la vida familiar, dificultats per gestionar l’entrada de l’adolescència d’un fill o filla, una pèrdua, dificultats per establir límits, problemes de comunicació

La idea principal de la Teràpia Sistèmica és que “el canvi en una de les parts del sistema afecta a cada un dels elements del sistema”, per tant, si s’aconsegueix el canvi d’un membre del sistema, això forçosament generarà un canvi en els altres.