Teràpia de parella

L’ objectiu de la teràpia de parella és resoldre els conflictes en la relació, ja sigui per dificultats en la comunicació, en la convivència, problemes de gelosia, infidelitats, problemes per establir i/o respectar els límits, problemes pel que fa a la consecució de les expectatives, dificultats en la negociació, en la presa de decisions, problemes sexuals, problemes amb la família d’origen, pèrdues de respecte, allunyament emocional, processos de separació o divorci….

Els orígens i les causes de les males dinàmiques en la parella són múltiples i diversos, però el que sí que tenen en comú és que requereixen molta implicació per part d’ambdós components per assolir el canvi.