Psiconutrició

En aquest modalitat es treballa de forma multidisciplinar: l’equip format per la psicòloga, la Doctora especialista en dietètica y el nutricionista realitzaran un pla individualitzat amb el que la persona que acudeix a la consulta serà capaç d’entendre com es va formar la seva relació psicologica amb el menjar.

És habitual que en algun moment s’ha perdut el control sobre el menjar i que no es pot decidir de forma conscient sobre la relació que hi tenim, porant a l’abús de certs aliments, afartaments, periodes de restricció… I generant, a la vegada, sentiments de culpa, vergonya, frustració,…

La compulsió per el menjar i la relació ansiosa que es pot mantenir amb ell, moltes vegades esta relacionada amb la mala gestió emocional.

A través d’una dieta equilibrada, sense restriccions, de psicoeducació alimentària, gestió emocional i tècniques que es realitzen a la consulta provinents del Mindfulness, es poden treballar aquestes conductes, donar un nou significat, aconseguir tenir una relació sana amb el menjar, augmentar la seguretat i el control sombre ell i millorar la seva autoestima.